• En
  • شنبه 13 خرداد 1402

مطالب موجود برای 'روز ارتباطات و روابط عمومی'

روابط عمومی، پنجره شفاف ارتباطات دو سویه هر سازمان با ذینفعان است

روابط عمومی، پنجره شفاف ارتباطات دو سویه هر سازمان با ذینفعان است

تصویر مثبت و سازنده از سازمان‌ها تنها در گرو تلاش بخش‌های عملیاتی آن نیست بلکه به این امر مهم وابسته است که روابط عمومی‌ها تا چه حد می‌توانند از آن فعالیتها تصویر شایسته‌ای ایجاد کنند.