• En
  • دوشنبه 06 تیر 1401

معاونین

معاون حقوقی و مجلس
فرداد امیر اسکندری

021-42855225

eskandari@ndf.ir

رزومه
معاون اداری، مالی و پشتیبانی
حمید اشتری

021-42855605

ashtari@ndf.ir

رزومه

مدیران

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی، امور مجلس
علیرضا کنگرلو

021-88660560

Kangarloo@ndf.ir

رزومه
مشاور رییس هیأت عامل و مدیر حراست
مرتضی سلیمان پور

021-42855145

Soleymanpour@ndf.ir

رزومه
مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف
رضا محمدی

021-42855545

Rmohammadi@ndf.ir

رزومه
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین
اعظم هوشنگی

021-42855285

Hooshangi@ndf.ir

رزومه
مدیر حسابرسی
حمیدرضا سلطانی

021-42855180

Soltani@ndf.ir

رزومه
مدیر حقوقی و دعاوی
سجاد جعفری

021-42855225

Jafari@ndf.ir

رزومه
سرپرست آمار و برنامه ریزی
محمد مهدی بخشی

021-42855168

Bakhshi@ndf.ir

رزومه
سرپرست بانکی و اعتباری
اباذر کریمی راهجردی

021-42855525

Karimi@ndf.ir

رزومه
مدیر امور مالی
سعید ترکمانی

021-42855665

Torkamani@ndf.ir

رزومه
سرپرست اداری و پشتیبانی
زهرا ترکی

021-42855625

Torki@ndf.ir

رزومه
مدیر فناوری اطلاعات
سعید امینیان

021-42855685

Aminian@ndf.ir

رزومه
سرپرست خزانه
نیلوفر حسین تاش

021-42855252

hosseintash@ndf.ir

رزومه