• En
  • شنبه 30 تیر 1403

مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی مطابق شاخص GSR

مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی مطابق شاخص GSR
اقدامات حوزه مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی مطابق شاخص GSR

علی مقدم زاده – معاون مطالعات و برنامه ریزی

گسترش فعالیت های تسهیلاتی و مشارکتی صندوق طی دو سال اخیر، به خصوص حضور راهبردی در طرح ها و پروژه های تاثیرگذار ملی، منجر به تقویت راهبردهای سرمایه گذاری و بهبود اقدامات واحد مدیریت ریسک در صندوق شده است. احیای این واحد به چهار دلیل مهم حایز اهمیت بوده است:

  1. به حداقل رساندن زیان های مالی احتمالی و ایجاد احساس امنیت در صندوق، شرکای اقتصادی و متقاضیان تسهیلات و یا مشارکت.
  2. بهبود اعتماد و آسودگی خاطر از طریق طرح جامع مدیریت ریسک با شناخت و ارزیابی دقیق و مستمر از ریسک های بالقوه طرح ها و پروژه ها.
  3. صیانت از شهرت صندوق، ذینفعان و کشور به طوری که میزان متقاضیان (سرمایه گذاران و شرکای اقتصادی) افزایش قابل توجهی داشته است.
  4. اطمینان از سرمایه گذاری های پایدار از طریق مدیریت فعال و مستمر ریسک های بالقوه محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) مرتبط با صندوق، طرح ها و پروژه ها که منجر به تامین منافع بلندمدت برای همه طرف ها و کشور می شود.
  1. سیاست مدیریت ریسک صندوق

سیاست مدیریت ریسک صندوق در راستای ماموریت های صندوق تعریف می شود و بر این اساس کمیته حاکمیتی ارزیابی ریسک صندوق و واحد مدیریت ریسک به عنوان رکن های اصلی آن ایفای نقش می نمایند. فرایند مدیریت ریسک در صندوق توسعه ملی در یک رویکرد سه سطحی شامل: همه کارکنان، واحد مدیریت ریسک و کمیته حاکمیتی ریسک، و سطح هیأت عامل پیاده سازی و اجرا می شود. سیاست مدیریت ریسک صندوق دستیابی به بازده مطلوب با حداقل ریسک ممکن مطابق اساسنامه و سایر اسناد بالادستی مصوب و مربوط است. در این خصوص، شیوه نامه کمیته حاکمیتی ریسک، شرح وظایف حوزه مدیریت ریسک، دستورالعمل های ارزیابی ریسک و اجزای نقشه ریسک صندوق ملاک عمل است.

  1. ارزیابی ریسک پروژه ها و طرح مطابق دستورالعمل های استاندارد

ضرورت تخصیص صحیح و کارآمد دارایی های صندوق و ارتقای سطح اطمینان از بازگشت سرمایه و سود آن در آینده دو مولفه مهم ذیل راهبردهای مشارکت (سرمایه گذاری غیرمداخله ای) و تسهیلات صندوق هستند. واحد مدیریت ریسک (اداره ریسک) صندوق به عنوان یک ظرفیت درون سازمانی با بهره گیری از ظرفیت های دانشی و تجربی درون و برون سازمانی توانسته است مساعی و مستمر لازم را از طریق ارزیابی دقیق ریسک طرح ها و پروژه ها مطابق دستورالعمل ها و شیوه نامه مصوب ریسک را عملیاتی نماید.

  1. مدیریت ریسک ESG

در صندوق توجه به نقش های اجتماعی، زیست محیطی و حاکمیتی در همه شئون کاری چه در فعالیت های ستادی و چه در فعالیت های موضوعی (مشارکت و تسهیلات) به خوبی رعایت می شود. حوزه مدیریت ریسک صندوق از طریق استانداردهای مربوط و با بهره گیری از برگه های ارزیابی جامع ریسک، ریسک های ESG را به عنوان یک ریسک مهم تلقی نموده و ارزیابی مستمر در دوره های زمانی مستمر دارد.

  1. تقویت مستمر ظرفیت دانشی و تجربی تیم مدیریت ریسک عملیاتی صندوق

ارزیابی طرح ها و پروژه ها دریافتی از متقاضیان تسهیلات یا مشارکت همواره توسط تیم های علمیاتی متخصص ریسک به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. علاوه بر ارزیابی طرح های مدیریت ریسک واصله از متقاضی، واحد ریسک صندوق نیز نظر تخصصی و مستقل خود درباره هر طرح یا پروژه را در قالب برگه جامع ارزیابی ریسک طرح/پروژه در اختیار کمیته حاکمیتی ارزیابی ریسک قرار می دهد و این گزارش برای تصمیم گیری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همچنین حوزه ریسک صندوق در تلاش است تا با مطالعه انجام شده بر روی 20 SWF برتر جهانی در حوزه مدیریت ریسک و ریسک پذیری، کتابچه کار مدیریت ریسک در صندوق های ثروت ملی و به ویژه مدل هوشمند و پویای سنجش ریسک پذیری در صندوق های ثروت ملی را به عنوان یک اثر عمومی قابل استفاده تالیف و انتشار نماید.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :