• En
  • شنبه 29 مرداد 1401

مطالب موجود برای 'میرمحمد صادقی'

تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز/صندوق همراهی می‌کند، اما کوتاه نمی‌آید

تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز/صندوق همراهی می‌کند، اما کوتاه نمی‌آید

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب بانک‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است خبر داد و گفت: وام گیرندگان در قراردادی که امضا کرده‌اند، طبق آن متعهد شده‌اند اقساط را با نرخ روز ارز پرداخت کنند. ص...