• En
  • دوشنبه 06 تیر 1401

بازتاب رسانه ها

همشهری- رئیس‌جمهور در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی: 40 درصد درآمد نفت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد

همشهری- رئیس‌جمهور در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی: 40 درصد درآمد نفت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد

همشهری- رئیس‌جمهور در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی: 40 درصد درآمد نفت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد
تسنیم- از اعلام طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تا ورود صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌داری

تسنیم- از اعلام طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تا ورود صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌داری

تسنیم- از اعلام طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تا ورود صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌داری
فصل تجارت- رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قادری از اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی توسط کمیسیون برنامه و بودجه نیز سخن گفت و افزود: با این کار، صندوق خیلی راحت تر از گذشته می تواند به بخش های تولیدی کمک کند.

فصل تجارت- رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قادری از اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی توسط کمیسیون برنامه و بودجه نیز سخن گفت و افزود: با این کار، صندوق خیلی راحت تر از گذشته می تواند به بخش های تولیدی کمک کند.

فصل تجارت- رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قادری از اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی توسط کمیسیون برنامه و بودجه نیز سخن گفت و افزود: با این کار، صندوق خیلی راحت تر به بخش های تولیدی کمک می کند.
ایبنا- وام ارزی باید ارزی تسویه شود نه ریالی کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ضرورت بازپرداخت ارزی تسهیلاتی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شده است، گفت: بزرگترین رانت، یارانه انرژی نیست بلکه یارانه تسهیلات بانکی به دلیل قوانین اشتباه است.

ایبنا- وام ارزی باید ارزی تسویه شود نه ریالی کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ضرورت بازپرداخت ارزی تسهیلاتی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شده است، گفت: بزرگترین رانت، یارانه انرژی نیست بلکه یارانه تسهیلات بانکی به دلیل قوانین اشتباه است.

ایبنا- وام ارزی باید ارزی تسویه شود نه ریالی کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ضرورت بازپرداخت ارزی تسهیلاتی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شده است، گفت: بزرگترین رانت، یارانه انرژی نیست بلکه یارانه تسهیلات بانکی به د...
ایسنا- مراجع بین‌المللی اعلام کردند: پرده برداشتن از راز صندوق توسعه ملی بعد از شش سال سکوت درباره دارایی‌های صندوق توسعه ملی

ایسنا- مراجع بین‌المللی اعلام کردند: پرده برداشتن از راز صندوق توسعه ملی بعد از شش سال سکوت درباره دارایی‌های صندوق توسعه ملی

ایسنا- مراجع بین‌المللی اعلام کردند: پرده برداشتن از راز صندوق توسعه ملی بعد از شش سال سکوت درباره دارایی‌های صندوق توسعه ملی
باشگاه خبرنگاران جوان-  بازپرداخت وام ارزی به نرخ ارز 4200 تومانی، درخواست گروهی خاص : به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، بازگرداندن وام ارزی به صورت ریالی، خواسته تمام اعضای این اتاق نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- بازپرداخت وام ارزی به نرخ ارز 4200 تومانی، درخواست گروهی خاص : به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، بازگرداندن وام ارزی به صورت ریالی، خواسته تمام اعضای این اتاق نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان-  بازپرداخت وام ارزی به نرخ ارز 4200 تومانی، درخواست گروهی خاص : به گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، بازگرداندن وام ارزی به صورت ریالی، خواسته تمام اعضای این اتاق نیست.
ایسنا- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.

ایسنا- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.

ایسنا- رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنند و ...
اقتصاد آنلاین- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی : سود فعالیت 10 ساله صندوق توسعه ملی، فقط صفر دلار! / این بار غیرممکن است از دریافت بدهی به نرخ ارز روز کوتاه بیاییم

اقتصاد آنلاین- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی : سود فعالیت 10 ساله صندوق توسعه ملی، فقط صفر دلار! / این بار غیرممکن است از دریافت بدهی به نرخ ارز روز کوتاه بیاییم

اقتصاد آنلاین- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی : سود فعالیت 10 ساله صندوق توسعه ملی، فقط صفر دلار! / این بار غیرممکن است از دریافت بدهی به نرخ ارز روز کوتاه بیاییم
پرتال حمل و نقل- معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اختصاص 200 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به خط ‌آهن چابهار

پرتال حمل و نقل- معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اختصاص 200 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به خط ‌آهن چابهار

پرتال حمل و نقل- معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اختصاص 200 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به خط ‌آهن چابهار
ایبنا- علی سعدوندی؛ اقتصاددان گفت: سخت می‌بینم افرادی که منابع صندوق توسعه ملی به عنوان وام دریافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه یا کمک نقدی برای خانوارهایشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌بینند.

ایبنا- علی سعدوندی؛ اقتصاددان گفت: سخت می‌بینم افرادی که منابع صندوق توسعه ملی به عنوان وام دریافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه یا کمک نقدی برای خانوارهایشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌بینند.

ایبنا- علی سعدوندی؛ اقتصاددان گفت: سخت می‌بینم افرادی که منابع صندوق توسعه ملی به عنوان وام دریافت کردند حاضر باشند ارزها را برگردانند بلکه آن را به عنوان صدقه یا کمک نقدی برای خانوارهایشان که معمولا هم در خارج از کشور زندگی ...