• En
  • شنبه 29 مرداد 1401

صندوق های ثروت ملی دنیا

سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی حوزه خلیج فارس در اسپانیا

سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی حوزه خلیج فارس در اسپانیا

صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس در طرحهای اقتصادی اسپانیا اعم از انرژی تجدید پذیر، حمل و نقل پاک، زیرساخت و گردشگری اسپانیا سرمایه گذاری می کنند.

سرمایه گذاری 11 صندوق ثروت ملی جهان در توییتر

سرمایه گذاری 11 صندوق ثروت ملی جهان در توییتر

در بین  فهرست حامیان مالی ایلان ماسک جهت خرید توییتر، اسم ۱۱ صندوق ثروت ملی دیده می شود.

سرمایه گذاری 3 صندوق بزرگ ثروت ملی جهان در شرکت بیمه عمر هند

سرمایه گذاری 3 صندوق بزرگ ثروت ملی جهان در شرکت بیمه عمر هند

بلومبرگ، از سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی ابوظبی ADIA، صندوق ثروت ملی سنگاپور (تماسک) و صندوق ثروت ملی نروژ در شرکت بیمه عمر هند به ارزش ۲.۸ میلیارد دلا...

سال سخت پیش روی صندوق‌های ثروت ملی جهان
صندوق ثروت ملی نروژ در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد:

سال سخت پیش روی صندوق‌های ثروت ملی جهان

صندوق ثروت ملی نروژ در تازه ترین گزارش خود، سال جاری را سال سختی برای صندوقهای ثروت ملی جهان عنوان و اعلام کرد: صندوق ثروت ملی نروژ، در سه ماهه اول ۲۰...

صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها