• En
  • شنبه 30 تیر 1403

معافیت برخی از صندوق‌های ثروت ملی جهان از پرداخت مالیات

معافیت برخی از صندوق‌های ثروت ملی جهان از پرداخت مالیات
بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی جهان از معافیت کامل برای پرداخت مالیات برخوردار هستند؛ به عنوان مثال 8 صندوق ثروت ملی از بهترین صندوق های ثروت ملی جهان معاف از پرداخت مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد هستند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نگین حیدری‌زاده مدیرهمکاری‌های بین الملل صندوق توسعه ملی در گزارشی به بررسی نحوه‌ی پرداخت مالیات توسط صندوق‌های ثروت ملی پرداخت.

وی در این گزارش نوشت:

فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در هر کشوری مطابق قوانین جاری آن کشور، سازمان و شرکت اقتصادی مربوطه را به پرداخت مالیات بر درآمد متعهد می‌کند. اما بحث صندوق‌های ثروت ملی به رغم اینکه فعالیت‌های مالی اقتصادی سودآوری انجام می‌دهند متفاوت است. علت این امر به اهداف ایجاد این صندوق‌ها بر می‌گردد که در واقع حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌های بعدی است، ضمن آنکه پرداخت مالیات شرکتی توسط صندوق‌های ثروت در هر کشوری با توجه به ماهیت صندوق و قوانین جاری متفاوت است.

انواع مالیات‌های پرداختی توسط صندوق‌های ثروت ملی

بر اساس این گزارش، در بسیاری از صورت‌های مالی صندوق‌های ثروت ملی ردیف مالیات ظاهر می‌شود. مالیات‌های پرداختی ممکن است به دو صورت مالیات شرکتی به مقامات مالیاتی کشور مالک صندوق ثروت و مالیات‌های پرداختی به کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی باشد.

در حالت اول، صندوق ثروت ملی به عنوان یک شرکت تجاری تلقی شده و در پایان دوره مالی لازم است مطابق نرخ‌های مالیاتی جاری کشور، مالیات را در صورت  حصول درآمد پرداخت کند؛ ولی حالت دوم، مالیات‌هایی است که در نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به کشورهای میزبان پرداخت شده است.

این مالیات‌ها به طور معمول در صورت‌های مالی ظاهر می‌شوند. بسیاری از صندوق‌ها برنامه و استراتژی مشخصی برای به حداقل رساندن مالیات‌های پرداختی از این نوع دارند؛ به عنوان مثال صندوق ثروت ملی نروژ (GPFG) سعی می‌کند که در بازارها و یا ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری کند که حداقل میزان مالیات را به کشور میزبان سرمایه گذاری پرداخت کند؛ زیرا مطابق قوانین، سرمایه گذاری در برخی دارایی‌های مالی (اوراق قرضه دولتی و شرکتی) در بعضی از کشورها از معافیت مالیاتی برخوردار است.

صندوق‌های ثروت ملی همانند بانک‌های مرکزی معاف از مالیات‌اند

همچنین طبق این گزارش، برخی از کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بخصوص جلب سرمایه صندوق‌های ثروت ملی، سرمایه‌گذاری آنها معاف از مالیات می‌باشد به طوری که مطابق قوانین جاری آمریکا سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی به مانند بانک‌های مرکزی دیگر کشورها معاف از مالیات‌است؛ براساس این قانون لازم است سه شرط وجود داشته باشد تا یک صندوق ثروت ملی خارجی بتواند از پرداخت مالیات معاف شود:

1.درآمد حاصله بایستی توسط دولت خارجی حاصل شده باشد

2.درآمد کسب شده بایستی از انواع معینی از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شده باشد، به مانند اوراق سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار و نیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها

3.درآمد نباید از فعالیت‌های تجاری به دست آمده باشد

در خصوص مالیات شرکتی در کشورهای مالک صندوق ثروت ملی، سیاست‌ها متفاوت است؛ بسیاری از صندوق‌ها از معافیت کامل برای پرداخت مالیات برخوردار هستند و اولین صندوق ثروت ملی که توسط دولت و مجلس خود از پرداخت مالیات معاف شد صندوق ثروت ملی ابوظبی است که سومین صندوق بزرگ دنیا از لحاظ میزان دارایی با 790 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت می‌باشد و متعاقبا" صندوق‌های ثروت ملی دیگری نیز توسط مجلس و نهادهای بالادستی از پرداخت مالیات معاف شدند؛ از جمله صندوق ثروت ملی نروژ (GPFG)به عنوان دومین صندوق ثروت ملی بزرگ دنیا با 1.136 میلیارد دلار دارایی، صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA)، صندوق ثروت ملی سنگاپور (GIC)، صندوق ثروت ملی هند (INA)، صندوق ثروت ملی آذربایجان (SOFAZ) و صندوق ثروت ملی تیمور لسته معاف از پرداخت مالیات شرکتی است و صندوق ثروت ملی چین (CIC) به عنوان بزرگترین صندوق ثروت ملی دنیا  با 1.350 میلیارد دلار و صندوق ثروت ملی کویت (KIA) نیز معاف از پرداخت مالیات بر درآمد هستند.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :