• En
  • دوشنبه 06 تیر 1401

در قیاس با تولید ناخالص داخلی (GDP):

بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان در ابوظبی است

بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان در ابوظبی است
بر اساس نسبت AUM/GDP ، بزرگترین صندوق ثروت جهان به ابوظبی با 1.266 میلیارد دلار و سپس کویت و دبی اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، به اعتقاد برخی تحلیلگران، صندوق های صندوق های ثروت ملی را باید در محیط اقتصادی  که در آن کار می کنند در نظر گرفت؛ برای مثال، اگر همه صندوق های ثروت ملی یک منطقه را باهم در نظر بگیریم و کل دارایی های تحت مدیریتشان (AUMs)  را با تولید ناخالص داخلی (GDP) قلمروشان بسنجیم آنگاه بزرگترین تمرکز ثروت جهان در نروژ و متعلق به صندوق ثروت ملی نروژ نیست، بلکه در ابوظبی است.

بر این اساس ، در حال حاضر 10 منطقه وجود دارد که دارایی های تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی شان  بیشتر از اندازه اقتصاد آنهاست .

بر اساس نسبت AUM/GDP ، بزرگترین صندوق ثروت به ابوظبی اختصاص دارد به طوری که مجموع دارایی های تحت مدیریت کل صندوق های ثروت ملی ابوظبی 1.266 میلیارد دلار است که این رقم 4 برابر GDP آن است.

(AUM/GDP:4x)

 2_  کویت : AUM:697 میلیارد دلار

(AUM/GDP:3.7x)

 3_ دبی: AUM:379 میلیارد دلار

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :