صندوق توسعه ملی

تاریخ: 07 اردیبهشت 1401

نشست تخصصی ۱۸: «اصلاح اساسنامه صندوق: آری یا خیر؟»

نشست تخصصی ۱۸: «اصلاح اساسنامه صندوق: آری یا خیر؟»با حضور دکتر جعفر قادری (نمایندۀ دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)

برای دریافت مطالب ارائه شده، می توانید فایل پیوست را بارگزاری کنید.