اخبار
شماره: 585
1393/02/14 - 11:11
طرح‌هاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي اثربخش‌تر و تعريف‌شده باشد
طرح‌هاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي اثربخش‌تر و تعريف‌شده باشد

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در دیدار با وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت: باید طرح‌هاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي اثربخش‌تر و تعريف شده باشد تا ماندگاري و اثربخشي آن دوچندان شود.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، جلسه هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با صندوق توسعه ملي با محوريت معرفي، تصويب و گشايش اعتباري طرح هاي ارزي، نيازهاي ريالي و ارزي سال 93 در بخش سرمايه ثابت، اولويت هاي سرمايه گذاري و شاخص ارزيابي طرح ها برگزار شد.
در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تشكر از عملكرد صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرد پيگيري و تعاملات وزارتخانه و صندوق بتواند توسعه و حمايت از حوزه توليد را به دنبال داشته باشد.
نعمت زاده گفت: تكميل زنجيره توليد كالاهاي استراتژيک نظير فولاد و آلومينيم مي بايست در طرح هاي ارائه شده به صندوق توسعه ملي لحاظ شود. حمايت از طرح هاي توسعه اي و اولويت بندي طرح هايي كه بازدهي مناسب داشته باشند از محورهاي ديگر سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه بود.
همچنین سید صفدر حسيني مديرعامل صندوق توسعه ملي نيز در اين جلسه گفت: ارزيابي بانک هاي عامل و اولويت بندي طرح هاي اعلامي، مبناي كار ما خواهدبود. صفدر حسيني افزود: 80 درصد مجموع منابع صندوق توسعه ملي به صورت ارزي است كه از اين ميان 99 درصد آن به بخش صنعت اختصاص يافته است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملي تصريح كرد: باید طرح هاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي اثربخش تر و تعريف شده باشد تا ماندگاري و اثربخشي آن دوچندان شود. همچنین در اين جلسه از عملكرد بانک صنعت و معدن طي 4 ماهه اخير به دليل اخذ 80 تا 90 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي اختصاص به طرح های صنعتي ابراز رضايت شد.
©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved