بازتاب رسانه ها
شماره: 423
1392/07/16 - 10:43
اولویت‌های دکتر سیدصفدر حسینی در صندوق توسعه ملی اعلام شد
اولویت‌های دکتر سیدصفدر حسینی در صندوق توسعه ملی اعلام شد

رئيس جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي با اعلام اولویت‌های خود در این صندوق، تاكيد كرد: منابع اين صندوق بايد براي تامين مالي پروژه هاي پر بازده و مولد استفاده شود.

سيدصفدر حسيني امروز در حاشيه مراسم معارفه خود به عنوان رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در جمع خبرنگاران گفت: كمك به كارآفريناني كه محدوديت در تامين مالي دارند از وظايف صندوق است.

وي با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملي يك تدبير ملي است كه از سوي نظام اعمال شده و سعي بر مديريت منابع نفتي است، افزود: مهمترين هدف صندوق كمك به رشد اقتصادي كشور و كمك به كارآفريني براي ايجاد اشتغال است.

رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: تامين مالي پروژه هاي مولد مي تواند به رشد اقتصادي كشور كمك كند و اين منابع را بايد به پروژه هايي تخصيص دهيم كه مولد باشد.

حسيني گفت: تسهيلات صندوق توسعه ملي ارزي است ، بنابراين بايد در تخصيص منابع اين صندوق دقت لازم صورت بگيرد و به طرحهايي اختصاص يابد كه قادر به كسب درآمدهاي ارزي هستند.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved