اخبار
شماره: 385
1392/04/16 - 10:48
رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی از بین 68 صندوق ثروت ملی به رتبه 20  ارتقاء یافت
بر اساس جدیدترین آمار موسسه بین المللی صندوق های ثروت ملی SWFI
رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی از بین 68 صندوق ثروت ملی به رتبه 20 ارتقاء یافت

رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران در بین 68 صندوق ثروت ملی دنیا با دو رتبه ارتقاء به جایگاه بیستم رسید .

بر اساس جدیدترین آمار موسسه بین المللی صندوق های ثروت ملی SWFI رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران در بین 68 صندوق ثروت ملی از جایگاه 22 به رتبه 20 در دارایی ها ارتقاء یافت .
گفتنی است، این رتبه بندی در سایت www.swfinstitute.org/fund-rankings قابل مشاهده است.


©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved