اخبار
شماره: 2097
1399/04/25 - 01:31
اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند
با رأی نمایندگان مجلس:
اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند

اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی امروز توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی ،در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی ،در جریان بررسی انتخاب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی ،محمدرضا دشتی اردکانی با 120 رأی و سیدناصر موسوی لارگانی با 92 رأی از مجموع 161 رأی مأخوذه به عنوان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

 

اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از ریيس جمهور (ریيس هيأت امناء) ،رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبير هيأت امناء) ،وزير امور اقتصادي و دارایي ،وزير تعاون،كار و امور اجتماعي ،وزير نفت ،ریيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ،رییس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ،رییس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي ،دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور است.

 


 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved