اخبار
شماره: 2096
1399/04/22 - 12:05
استفاده از ظرفیت حمل و نقل در توسعه صادرات کشور
با حضور معاون وزیر راه در صندوق توسعه ملی بررسی شد:
استفاده از ظرفیت حمل و نقل در توسعه صادرات کشور

در نشست مشترک معاون وزیر راه و مدیرعامل بانک توسعه صادرات در صندوق توسعه ملی،راههای استفاده از ظرفیت حمل و نقل در توسعه صادرات کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی ، محمد راستاد معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادروکشتیرانی به همراه علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات صبح امروز با حضور در صندوق توسعه ملی با دکترمرتضی شهید زاده دیدارو گفت و گو کردند.

در نشست مشترک مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص راهکارهای موثر در توسعه صادرات بخش خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت حمل و نقل در این بخش تاکید شد.

همچنین در این نشست  راه حل های موجود برای حفظ بازارهای صادراتی به ویژه در شرایط کرونا بررسی و تبادل نظر شد.

 

 

 

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved