اخبار
شماره: 2035
1398/02/24 - 02:10
شرایط اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح های دارای مشکل  ناشی از نوسانات قیمتی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد
شرایط اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح های دارای مشکل ناشی از نوسانات قیمتی

تسهیلات گیرندگانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه می توانند مجددا تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مرتضی شهیدزاده در جریان مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نوسانات قیمت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، گفت: با بررسی پروژه هایی که در سال گذشته از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده بود، متوجه شدیم منابع پیشنهادی اولیه  از سوی بانک ها برای تکمیل طرح ها کافی نیست.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: با کار کارشناسی که با همکاری بانک‌ها صورت گرفت پیشنهادی با رویکرد تخصیص تسهیلات تکمیلی  به تسهیلات گیرندگانی که  طرح خود را می توانند ظرف مدت یک سال به پایان برسانند به هیأت امنای صندوق توسعه ملی داده شد که این پیشنهاد سوم اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید.

وی تشریح کرد: بر اساس این مصوبه تسهیلات گیرندگانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، اما با مشکلات نوسانات قیمت و کمبود اعتبار مواجه باشند، با همکاری بانک عامل می توانند حداکثر تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه طرح مجددا از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده و تسهیلات تکمیلی دریافت کنند.   

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved