اخبار
شماره: 2026
1398/02/03 - 05:46
نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد

نشست اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور اعضا و به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی که ظهر امروز در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور اعضای هیأت امنا و به ریاست دکتر حسن روحانی برگزار شد، علاوه بر بررسی راهبرد و برنامه های صندوق توسعه ملی در سال رونق تولید، صورت های مالی صندوق در سال 1395و 1396 به تصویب هیأت امنا رسید.

 گزارش صورت های مالی صندوق توسعه ملی برای اولین بار بروز شده و تا پایان سال مالی 96 در اختیار هیأت امنا قرار گرفته است.

 گفتنی است به موجب اساسنامه صندوق توسعه ملی جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حداقل 5 رأی اتخاذ می شود.

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved