اطلاعیه و فراخوان
شماره: 1995
1397/08/05 - 04:41
به روزرسانی نظامنامه ها، فرآیندها و جداول قراردادهای ارزی و ریالی
به روزرسانی نظامنامه ها، فرآیندها و جداول قراردادهای ارزی و ریالی

به آگاهی فعالان بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی می‌رساند؛ نظامنامه های ارزی و ریالی با آخرین اصلاحات، فرآیندهای اعطای تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی و جدول سپرده گذاری های ارزی و ریالی به  روز رسانی شد.

این اطلاعات  از لینک های زیر قابل دریافت است.

اساسنامه و نظامنامه

فرآیند اعطای تسهیلات

قرارداد سپرده گذاری ریالی

©2013 National Development Fund of Iran. All Rights Reserved