دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

اندیشه ها و راهبرد ها

صندوق توسعه نباید به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود   عبدالصمد رحمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
محمد ربیع زاده  مدیر "پیگیری و وصول مطالبات" صندوق توسعه ملی
حمید ودادی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی ـ‌ اقتصادی
به یقین، هیچ فرصتی را که همایش صندوق توسعه ملی برای گردآوری مجموعه‌ای از رویکردهای پژوهشی در حوزه نقش و ماهیت فعالیت صندوق، فراهم آورد، به سادگی بدست نمی‌آمد. گواه این نکته، آشکار در سخن سخنرانان کلیدی و اقدام پژوهی محققان و اندیشمندانی ا...
مقدمه: ضرورت همراهی توسعه با امر فرهنگ و بالعکس جزء اصول اساسی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. امروزه و در شرایط الگوبرداری از طرح‌های توسعه‌ای موفق، با این تأکید جدی مواجه هستی...
    فلسفه بنیادی تأسیس صندوق‌های ثروت ملی و از آن جمله صندوق‌های توسعه، ایجاد یک سامانه پولی و مالی برای برنامه‌ریزی و هدایت منابع پولی به دست آمده از منابع ثروت ملی است. این، نیت و قصدی برخاسته از ایده‌های ارزشی وی...
انعقاد تفاهم‌نامه بین صندوق توسعه ملی با دو ساختار بنیادی کشور، یکی در حوزه نفت و گاز- وزارت نفت- و دیگری در حوزه بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار- رویکرد ویژه‌ای در صیانت از "دارایی‌های ملی و مردمی" را منعکس می‌سازد. روند...
تعیین راهبرد سال 1391 از جانب مقام معظم رهبری، در چارچوب یک مفهوم معنایی دال بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» زمینه‌ساز ایجاد «محوری» واحد برای تحرک و سرزندگی در حوزه اقتصاد و جامعه است. وزن و ظرفیت این راهبرد...
نقطه آغاز و شروع این گفتار، واقعیتی بسیار مهم، یگانه و منحصر را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ و آن چیزی نیست جز بیان این واقعیت که:   «امر ثروت یکی از بنیادهای ژرف برای «تولید ثروت ماست». این گزاره و به وجه روشن تاکید می&zw...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها