شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش
دوشنبه 09 تیر 1393
نظرات 0   بازدیدها: 10765
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر

نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي و بسترسازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي" می باشد که توسط مراد عنادی - دانشجوی دکترای علوم سیاسی , محمدزندکريمخاني - کارشناس ارشد ارتباطات و مديريت رسانه انجام پذیرفته است.

چکيده :

امروزه فرصت های توسعه ، رفاه و پیشرفت جوامع و افراد آن به اين بستگي داردکه چه نهادهايي در جامعه وجود دارند و چگونه عمل مي کنند. يکي از اين نهادهاي مهم و تاثيرگذار، رسانه ها هستند.
رسانه ها مي توانند نقشي اساسی در توسعه همه جانبه جوامع ايفا کنند. جريان آزاد اطلاعات از طريق رسانه ها بر فکر، انديشه و در نهایت زندگی مردم تاثير مي گذارد و ناخودآگاه مردم را برای  مشارکت در توسعه ملی و فعاليت در عرصه های علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی توانمند و خودباور می کند.
جامعه ای امروزه توسعه يافته خوانده می شود که بتواند در کنار شاخصه های اقتصادی بر عناصر فرهنگی و در یک کلام عنصر دانايی اجتماعی تاکيد کند. در جامعه ما، راديو و تلويزيون به عنوان رسانه ملی با توليد و پخش برنامه های آگاهی بخش ، نقش زيادی در بالا بردن سطح آگاهی ها و فرهنگی جامعه به عهده دارد و جامعه را در نيل به تعالی و ترقی همه جانبه ياری مي کند.
فضاي کنونی جهاني، توسعه فناوري ها و بروز دگرگوني هاي مختلف منبعث از روند توسعه جهانی ، مسئولين کشور را به سمت تسریع اجرای طرح هاي توسعه ملی سوق داده است. لذا در این تحقیق مختصر برآنیم تا نقش رسانه ملي در پشتيباني از توسعه ملي و بسترسازي فرهنگي براي ارتقاي ثروت ملي را مورد مطالعه قرار دهیم .

کليد واژه ها :
رسانه ، رسانه ملي ، پشتيباني ، توسعه ملي ، فرهنگ ، ثروت ملي
 
 

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت