دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه آذر 1390)

مقاله ی "بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان"  به قلم "مریم محمدی"، چندی پیش در مجله "تدبیر" به چاپ رسیده و تلاش دارد مخاطب را از زوایای مختلف با این گونه صندوق ها آشنا کند.     بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و...
  فعاليت صندوق توسعه ملي ايران در نوع و كلاس صندوق‌هاي ثروت ملي، فعاليتي در عرصه جهاني و به  مفهوم ديگر، فعاليتي در «جهان توسعه» است. بنياد اصلي اين حضور، عبارت است از: «هم‌راستايي و هم‌عرضي ثروت ملي با مسي...
فضای «تصمیم‌سازی و اقدام» در برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی را، اساسنامه آن تعیین می‌کند. لذا بیان ایده‌ها و هدف‌ها، نسبت به هرگونه از موضوع‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشور، هم‌چنین ایجاد بهبودی در شاخ...
* مقدمه و شرح موضوعصندوق‌هاي ثروت ملي از نوع اول كه رسالت تحقق بخشاندن به پس‌انداز بين نسلي، حمايت از اقتصاد داخلي، انجام سرمايه‌گذاري و احساس مسووليت و حساسيت نسبت به ثبات اقتصادي را بر عهده دارند، مجموعه كوشش‌هايي را رقم مي‌زنند تا كه به واسطه آن‌ه...