دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه آبان 1390)

در اقتصاد توسعه، همواره، موضوع تدارک سرمایه‌های مالی از جمله عناصر کلیدی است. بر همین مورد، می‌توان سرمایه‌هاي دیگری چون سرمایه‌های فنی، تکنولوژی، مدیریت و منابع و سرمایه‌های انسانی را نیز اضافه کرد. کمبود پس‌انداز از...
موضوع جهانی شدن در زیر بخش اقتصاد ، تجارت و سرمایه گذاری ، فرایندهای نوینی را برای گردش منابع مالی، در کنار منابع سرمایه ای به وجود آورده است. در چنین روندی شاهدیم که هم پای گردش تکنولوژی ، فن آوری IT و کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در بستر جها...
* مقدمه و شرح موضوعصندوق‌هاي ثروت ملي، در كنار تمامي نيت‌هاي مطلوبي كه براي راه‌اندازي آن‌ها وجود دارد، ابزاري نوين براي هدفمند ساختن برنامه‌هاي توسعه ملي و وسيله‌اي براي حفظ منابع مالي و توانمندسازي آن‌ها براي سودآوري از طريق سرمايه‌گذاري خارجي هستن...