شنبه¡ 28 فروردین 1400
پژوهش

(آرشیو ماه مهر 1391)

    عنوان صندوق: * نروژ دارای دو نوع صندوق است.     1) در سال 1990 تشکیل صندوق نفتی نروژ جهت تثبیت اقتصاد آن کشور به تصویب پارلمان نروژ می‌رسد. این صندوق در قالب صندوق‌های نوع اول تعریف می‌شود.     2) در...
     عنوان صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری کره (K.I.C) Korea Investment Corporation این صندوق در قالب صندوق‌های ثروت ملی «نوع دوم» تعریف می‌شود و ذخیره ارزی آن از محل سهم مازادهای تجاری (تراز بازرگانی) حاصل شده است. لذا، به جز ...
صندوق‌های ثروت ملی، بنا به علت‌ها و دلایل وجودی، همواره باید «مسیر عملکرد و فعالیت» خود را بر پایه همان «مبانی ایجابی» بنا نهند. یکی از جمله این مبانی ایجابی آن است که فعالیت سرمایه‌گذاری مربوط به صندوق‌های...