دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه مرداد 1391)

اقتصاد، صنعت و تولید، جزء مفاهیم اجتماعی هستند و به طور طبیعی، هر اقدام سیاستگذارانه در حوزه آن‌ها، مستلزم رعایت اصول اجتماعی در خصوص برقراری "روابط و ارتباطات" است. این‌ها لازمه تحلیل و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اجتماعی است که هیچ مسأل...
    قسمت دوم :     فرآیند تکاملی صندوق سرمایه‌گذاری کویت به این شکل اتفاق افتاد:    * این صندوق در سال 1953 میلادی و هشت سال پیش از اعلام استقلال تشکیل می‌شود.    * با انجام سرمایه‌گذار...
    قسمت اول :     کشور کویت بهره‌مند از منابع نفت است. منابعی قابل توجه که از نظر اقتصادی، منشأ اصلی ثروت در این کشور را تشکیل می‌دهند. درآمد سرانه بالا، مسیر پایدار بهبودیابی اوضاع اقتصادی، پس‌انداز مطمئن در بانک‌...