پنجشنبه¡ 7 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه اردیبهشت 1391)

انعقاد تفاهم‌نامه بین صندوق توسعه ملی با دو ساختار بنیادی کشور، یکی در حوزه نفت و گاز- وزارت نفت- و دیگری در حوزه بازار سرمایه- سازمان بورس و اوراق بهادار- رویکرد ویژه‌ای در صیانت از "دارایی‌های ملی و مردمی" را منعکس می‌سازد. روند...
تبدیل منافع پولی حاصل از فروش نفت وگاز به سرمایه‌های صنعتی و انجام سرمایه‌گذاری‌های بنیادین و مولد، یکی از جمله «راه‌برد‌ها برای حفظ»  ثروت‌های بین‌نسلی است. مفهوم این گزاره این است که: تبدیل د...
    صندوق‌های ثروت ملی، چگونه"تعریف" می‌شوند?    قسمت دوم:    همان‌گونه که پیش‌تر تعریف شد، صندوق‌های ثروت ملی، به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند: نوع اول، مدل ارتقاء یافته صندوق‌های نفتی است. این مدل ...