دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
پژوهش

(آرشیو ماه اسفند 1391)

«نوشدگی» حاصل از گردش منظم لحظه‌ها، که به چرخه‌ی زندگی، «امید» می‌بخشد، ما را نیز در این چرخه به زیر چتر خود می‌گیرد تا همواره امیدوار حرکت کنیم و پیوسته از نوشدگی‌های سال نو، امیدهای خود را تازه و تا...
حمید ودادی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی ـ‌ اقتصادی
توسعه و تحول در زمینه‌های جهانی شدن تولید کالا و خدمت (مهندسی، IT ، پولی و مالی و بانکی، فن‌آور‌ی‌های پیشرفته، پزشکی) و تجارت، با انرژی حاصل از گردش پول و بهره‌زایی منابع پولی شتاب می‌گیرد. در این فرایند، «حجم...