جمعه¡ 14 آذر 1399
پژوهش

(آرشیو ماه بهمن 1391)

در بخش نخست از این مقاله، گفته شد که از جمله رویکردهای بسیار دقیقی که صندوق نروژ دنبال می‌کند، تدبیر و مدیریت ارزش افزایی است. صندوق مستمری بازنشستگان نروژ، یکی از جمله هدف‌هایش، تسهیل در مسیر هدایت ذخیره‌سازی‌های دولت به منظو...