دات نت نیوک
پنجشنبه، 27 تیر 1398
پژوهش

(آرشیو ماه فروردین 1391)

تعیین راهبرد سال 1391 از جانب مقام معظم رهبری، در چارچوب یک مفهوم معنایی دال بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» زمینه‌ساز ایجاد «محوری» واحد برای تحرک و سرزندگی در حوزه اقتصاد و جامعه است. وزن و ظرفیت این راهبرد...
از دهه 1990 میلادی، جهش اقتصادی خاصی در جهان اقتصاد و تولید و تجارت آغاز شد، جهشی که طی آن، کثیری از کشورها را بر آن داشت تا به پشتوانه «اقتصاد و سرمایه‌های تولیدی» خود ایفاگر نقشی کارآمد و موثر در «فضای جهانی شده تولید و تجارت&#...
صندوق‌های ثروت ملی، چگونه"تعریف" می‌شوند؟ -کارگروه بین‌المللی برای صندوق‌های ثروت ملی (IWG)[1]، در متن تعریف خود برپنج کلید واژه تأکید دارد:الف) دارای هدف خاص و مشخص هستند.ب) تملک و زمامداری آن‌ها، برآمده از ارکان اصلی حکومت‌هاست.ج) به...