جمعه 27 مرداد 1396
معرفی کتاب های تخصصی
  
سهم بازار در نظام بانکی
نویسنده:  محمد ربیع زاده
مترجم: 
ناشر:  انتشارات عصر نوین
سال انتشار:  1393

بازاریابی،علم و عملی است که می توان آن را در هر سازمان و موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی،تولیدی یا خدماتی و انتفاعی یا غیر انتفاعی به کار گرفت. بخش زیادی از موفقیت های بزرگ در سازمان ها مرهون بازاریابی
است. و این امر برای هر شرکت و وضعیت کسب و کاری صرف نظر از نوع و ماهیت فعالیت جنبه حیاتی دارد. بانک ها نیز در "چرخه حیات" خود نیاز به بازاریابی دارند، تا در محیطی رقابتی بتوانند سهم مناسبی از بازار را به خود اختصاص داده و به وظایف خود در واسطه گری وجوه و ارائه خدمات عمل نمایند. موضوع کتاب حاضر، بررسی و تبیین متغییرهای اثرگذار بر سهم بازار بانک ها است.
 


بعدی ا قبلی تعداد بازدید:1488
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5ارسال برای دوستان:
 


برای ارسال به چندین آدرس ایمیل، آنها را با کاما جدا نمایید.
Add from my address book
ارسال