جمعه 27 مرداد 1396
معرفی کتاب های تخصصی
  کتاب
ترتیب براساس:
تعداد کتاب های موجود: 9 کتاب 

صندوق توسعه ملی ایران از نظریه تا برنامه ریزی
پدیدآورنده: دکتر مهدی رضوی
مترجم:
سال انتشار: تابستان 1394
مدیریت سرمایه گذاری (2 جلد)
پدیدآورنده: بادی-کین -مارکوس
مترجم: دکتر سید مجید شریعت پناهی-فرهادی
سال انتشار: 1393
سهم بازار در نظام بانکی
پدیدآورنده: محمد ربیع زاده
مترجم:
سال انتشار: 1393
سرمایه بانک‌ها
پدیدآورنده: محمد ربیع زاده
مترجم:
سال انتشار: 1393
نسبت های کلیدی مالی در نظام بانکی
پدیدآورنده: محمد ربیع زاده
مترجم:
سال انتشار: 1393
به قلم یک بانکدار
پدیدآورنده: محمد ربیع‌زاده
مترجم: -
سال انتشار: 1392
صندوق های توسعه ملی
پدیدآورنده: مهدی رضوی، حمیدرضا رئوفی
مترجم:
سال انتشار: 1389
Sovereign Wealth Funds: States Buying the World
پدیدآورنده: Stylus Pub Llc
مترجم:
سال انتشار: May 30, 2010
Sovereign Wealth Funds: A Complete Guide to State-owned Investment ...
پدیدآورنده: Alberto Quadrio Curzio, Valeria Miceli
مترجم:
سال انتشار: 2010