دات نت نیوک
چهارشنبه، 30 خرداد 1397
معرفی مدیران
  
علیرضا ساعدی سارخانلو
علیرضا ساعدی سارخانلو
عنوان: معاون سرمایه گذاری خارجی
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک: saedi@ndf.ir