دات نت نیوک
دوشنبه، 3 تیر 1398
معرفی مدیران
  
فرهاد همتی
فرهاد همتی
عنوان: معاون اداری و مالی و پشتیبانی و دبیر هیأت عامل
تلفن: 88660570-021
دورنگار: 88640607-021
پست الکترونیک: hemmati@ndf.ir