دات نت نیوک
جمعه، 23 آذر 1397
معرفی مدیران
  
مسعود اسفندیار
مسعود اسفندیار
عنوان: مدیر پیگیری قراردادها ، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف
تلفن: 42855545-021
دورنگار: 42855547-021
پست الکترونیک: esfandiar@ndf.ir