دات نت نیوک
شنبه، 27 مرداد 1397
معرفی مدیران
  
علی نبوی
علی نبوی
عنوان: مدیر سرمایه گذاری داخلی
تلفن: 88640464-021
دورنگار: 42855304-021
پست الکترونیک: nabavi@ndf.ir