پنجشنبه 23 آذر 1396
معرفی مدیران
  
حسام الدین عظیمی
حسام الدین عظیمی
عنوان: مدیر آمار و فناوری اطلاعات
تلفن: 88640450-021
دورنگار: 42855657-021
پست الکترونیک: azimi@ndf.ir