دات نت نیوک
جمعه، 30 فروردین 1398
معرفی مدیران
  
فرهاد همتی
فرهاد همتی
عنوان: مدیر حقوقی، قراردادها و تطبیق و دبیر هیأت عامل
تلفن: 88640442-021
دورنگار: 42855295-021
پست الکترونیک: hemati@ndf.ir