پنجشنبه 23 آذر 1396
معرفی مدیران
  
سید علی اکبر قاضی
سید علی اکبر قاضی
عنوان: مدیر حراست
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 86083053-021
پست الکترونیک: ghazi@ndf.ir