دات نت نیوک
شنبه، 27 مرداد 1397
معرفی مدیران
  
حسین اعتبارزاده
حسین اعتبارزاده
عنوان: مشاور رئیس هیأت عامل و مدیر حراست
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 86083053-021
پست الکترونیک: