پنجشنبه 23 آذر 1396
معرفی مدیران
  
محمدمهدی بخشی
محمدمهدی بخشی
عنوان: مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن: 88640460-021
دورنگار: 88640462-021
پست الکترونیک: bakhshi@ndf.ir