دات نت نیوک
چهارشنبه، 25 مهر 1397
معرفی مدیران
  
سید علیرضا بی نظیر
سید علیرضا بی نظیر
عنوان: مدیر آمار و برنامه ریزی
تلفن: 88640452-021
دورنگار: 42855234-021
پست الکترونیک: binazir@ndf.ir