دات نت نیوک
شنبه، 24 آذر 1397
معرفی مدیران
  
دکتر مرتضی شهیدزاده
دکتر مرتضی شهیدزاده
عنوان: رئیس هیأت عامل
تلفن: 88660562-021
دورنگار: 88660565-021
پست الکترونیک: