يکشنبه 01 مرداد 1396
معرفی مدیران
  
حمیدرضا تیموری
حمیدرضا تیموری
عنوان: عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری داخلی
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک: