يکشنبه 01 مرداد 1396
معرفی مدیران
  
دکتر علیرضا صالح + رزومه
دکتر علیرضا صالح + رزومه
عنوان: عضو هیأت عامل و قائم مقام رئیس هیأت عامل
تلفن: 42855000-021
دورنگار: 88640440-021
پست الکترونیک:

ســوابق تحـصیـلی

دکترا:           علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، سال 1379

فوق لیسانس:   برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران، سال 1370

لیسانس:        اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی، سال 1366

 

ســوابق شغلی

1.      معاون امور  مجلس ، استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اردیبهشت 1394

2.      معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از فروردین 1393 تا اردیبهشت 1394                                        

3.      رییس امور بنگاهها و مجامع، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تاریخ  1/8/92 ، تا 23/1/93

4.   رییس امور کمیسیون‌ها و شوراهای اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تاریخ 1/5 /90 تا 1/8/92

5.     عضو هيئت عامل و معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي از تاریخ 1/2/89 تا 1/5/90

6.        معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان از تاریخ 2/4/86 تا 1/2/89

7.      رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از تاریخ 9/3/83 تا 1/4/86

8.      رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، از تاریخ 16/5/80 تا 8/3/83

9.       معاون دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از سال 1378 تا 1380.

10. رئیس گروه برنامه ریزی دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنامه و بودجه كشور، از سال 1375
تا 1378

11.  کارشناس دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنامه و بودجه كشور، از سال 1369 تا 1375

12.  کارشناس معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال 1368 به مدت یکسال

13.  نماینده معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیئت عالی واگذاری از تاریخ شهریور ماه 1390  تا1393

14.  مسئول دبیرخانه هیئت امناء صندوق توسعه ملی از مرداد ماه 1390 تا ابتدای سال 1393

15.  عضو انجمن خبرگان برنامه ريزي كشور از سال  1384

16. نماینده دفتر امور صنایع سازمان  برنامه و بودجه در کمیته صنعت برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از سال 1370 تا 1372.

17.  نماینده دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنامه و بودجه كشور در کمیته های صنعت و معدن برنامه سوم توسعه، از سال 1377 تا 1379.

18. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در کمیسیون مابه التفاوت نرخ ارز در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، از سال 1377 تا 1379.

19. رابط تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نمایندگی تام الاختیار تجاری جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، از سال 1378 تا 1380.

20. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در وزارت بازرگانی، از سال 1378 تا 1380  

 

 

ســوابق تحقیقـاتی و مطـالعـاتی

1.      چالشهای فراروی بازار آینده انرژی جهان ، با تاکید بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران ، مردادماه 1392 .

2.      تهیه و تدوین چارچوب قراردادهای پیمان مدیریت در واگذاری فعالیتهای دولتی ، 1390 .

3.      تدوین چارچوب علمی برای شناسایی مناطق کمتر برخوردار ، 1389 .

4.      تدوین الگوی توزیع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای استان اصفهان، سال 1385

5.      بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد کشور، پائیز 1386

6.      مجری طرح تحقیقاتی "تدوین شاخص های توسعه پایدار"، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال 1382

7.      مسئول تهیه اطلس ملی صنعت ، به سفارش سازمان نقشه برداری کشور، سال 1378

8.   پژوهشگر در طرح «بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت خودروسازی ایران» به سفارش وزارت صنایع، تابستان 1377

9.      بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار، سال 1378

10.  استراتژی‌های توسعه صنعتی در ایران (قبل و بعد از انقلاب)، سال 1377.

11.  تهیه گزارش اقتصادی بخش صنعت كشور ، سالهای 1369 تا 1375

12.  عملکرد شاخص‌های بهره وری در بخش صنعت كشور ، سال 1375

13.  محاسبه ICOR در بخش صنعت و معدن، سال 1374

14. همکاری پژوهشی با مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامی در طرح" موانع سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران " سال 1376

15.  مسائل و مشکلات نقدینگی بخش صنعت، سال 1376

16.  تصویری از چشم انداز بخش صنعت و معدن در افق برنامه 1400، سال 1376

17.  محاسبه انباشت سرمایه در بخش صنعت و معدن (1375-1344)، سال 1376

18.  گزارش عملکرد بخش صنعت در برنامه دوم، سال 1376

19.  همکاری در تهیه گزارش‌های پشتیبان مربوط به تدوین برنامه سوم توسعه در بخش‌های صنعت و بازرگانی، سال 1377

 

مـقــالات منتشر شده

1.    ارایه مقاله در همایش ملی ثروت ملی . توسعه پایدار   تحت عنوان اولویتهای سرمایه گذاری در راستای توسعه پایدار و متوازن ایران  ، آذرماه 1391

2.   چاپ مقاله ای با عنوان  ارزیابی مقایسه ای انواع سوخت‌های جایگزین در بخش حمل و نقل مجله بررسی‌های اقتصاد انرژی، شماره 10 پائیز 1386

3.   چاپ مقاله ای با عنوان استفاده از ابزارهای اقتصادی درراستای حفاظت از منابع زیست محیطی مجله محیط زیست، زمستان 1381

4.      ترجمه کتاب تحلیل اقتصادی پیامدهای محیط زیست  انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، سال 1384

5.   چاپ مقاله‌ای با عنوان مالیات بر آلودگی آب ناشی از فاضلاب های صنعتی  مجله برنامه و بودجه شماره 60 و 61 ، سال 1380

6.   ارائه مقاله در سمینار برنامه سوم توسعه، تحت عنوان " چشم‌انداز توسعه علوم و فن‌آوری در ایران و جهان "با همکاری آقای مهندس نادری منش کارشناس دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه سال 1376

7.      ارائه مقاله در سمینار جمعیت و توسعه، رشد جمعیت و آثار آن بر توسعه اقتصادی دانشگاه اصفهان سال 1368،

 


ســوابق آموزشی

1.      توسعه اقتصادی ،دانشگاه علوم اقتصادی ،نیمسال اول 90-1389

2.      اقتصاد عمومی، دانشگاه پیام نور اصفهان، نیمسال دوم 87-1386

3.      اقتصاد ایران، دانشگاه پیام نور اصفهان، نیمسال دوم 87-1386

4.      مدل های توسعه اقتصادی، مدیریت آموزش و پژوهش استان اصفهان، نیمسال دوم 84-1383

5.   بودجه ریزی در شرکت‌های دولتی، مدیریت آموزش و پژوهش استان فارس، نیمسال دوم
83-1382

6.   اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و برنامه ریزی توسعه، مدیریت آموزش و پژوهش استان کهگیلویه و بویراحمد از نیمسال اول 81-1380 تا نیمسال دوم 82-1381

7.   مدیریت پیمان (1)، دوره آموزشی برای کارشناسان سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، از طرف دانشکده صنعت آب و برق وابسته به وزارت نیرو، خرداد 1380

8.      اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، از نیمسال اول 81-1380 تا نیمسال دوم 82-1381

9.      اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، از نیمسال اول 81-1380 تا نیمسال دوم سال 82-1381

10.  اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، سال تحصیلی 1373-1372

11. اقتصاد خرد ، دوره آموزشی برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان ایلام ، از طرف دفتر آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور سال 1376

12. اقتصاد صنعتی، دوره آموزشی برای کارشناسان دفتر امور صنایع و معادن از طرف دفتر آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور سال 1377

13. برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل برنامه های عمرانی کشور، دوره آموزشی برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان مازندارن، از طرف دفتر آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور سال 1378