دات نت نیوک
شنبه، 24 آذر 1397
معرفی مدیران
  
حمیدرضا تیموری
حمیدرضا تیموری
عنوان: عضو هیأت عامل
تلفن: 42855000- 021
دورنگار: 88640440- 021
پست الکترونیک: