شنبه¡ 28 فروردین 1400
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه مهر 1398)

قدردانی وزیر نیرو از نقش صندوق در توسعه صنعت آب و برق کشور
رضا اردکانیان، وزیر نیرو طی نامه ای از عملکرد و نقش موثر صندوق توسعه ملی در پیشبرد اهداف صنعت آب و برق کشور، تقدیر کرد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران در کشورهای منطقه با محوریت صندوق توسعه ملی
رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی مشترک با دبیر کل سازمان اکو به بررسی ظرفیت های همکاری متقابل صندوق و کشورهای عضو این سازمان پرداختند.