شنبه¡ 25 مرداد 1399
آرشیو
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه مرداد 1399)

رونق تولید و اشتغال درکهگیلویه و بویر احمد
در دیدار استاندار کهگیلویه با رییس صندوق توسعه ملی تاکید شد:
رونق تولید و اشتغال درکهگیلویه و بویر احمد
در دیدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بر رونق تولید و اشتغال در استان کهگیلویه و بویر احمد تاکید شد.