دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
آرشیو
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه اسفند 1399)

نشست مشترک بانک توسعه صادرات ایران و صندوق توسعه ملی برگزار شد
هفتمین جلسه از سلسله جلسات هماهنگی و تعامل فی مابین مدیران عامل بانک‌های طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی با حضور مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک توسعه صادرات ایران و هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.