دوشنبه¡ 11 اسفند 1399
آرشیو
خبرها و رویدادها

(آرشیو ماه فروردین 1398)

راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال "رونق تولید"
دکتر مرتضی شهیدزاده راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال "رونق تولید"مبتنی بر اهداف اساسنامه ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری را تشریح کرد.
پیام رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پیامی 12 فروردین روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت.