شنبه¡ 30 شهریور 1398
آرشیو
خبرها و رویدادها
یکشنبه 16 تیر 1392
نظرات 0   بازدیدها: 4168
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و سود حاصله به صندوق توسعه ملی معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار می باشد
از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال 1392

مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و سود حاصله به صندوق توسعه ملی معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار می باشد

مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و سود حاصله از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال 1392 معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار می باشد.
در سال 1390 از محل 20 درصد مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی معادل مبلغ 20 میلیارد و 541 میلیون و 248 هزار دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که از مبلغ مذکور مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات معادل 18 میلیارد و 933 میلیون و 600 هزار دلار وصولی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده و معادل یک میلیارد و 607 میلیون و 648 هزار دلار باقیمانده مربوط به سایر موارد میباشد که در این خصوص موضوع از طریق صندوق توسعه ملی و دیوان محاسبات در حال بررسی است .

تصاویر

  • مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و سود حاصله به صندوق توسعه ملی معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار می باشد

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت