• En
  • چهارشنبه 26 خرداد 1400

پذیرش مقاله دو تن از کارشناسان صندوق توسعه ملی در "همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در کشور"

پذیرش مقاله دو تن از کارشناسان صندوق توسعه ملی در "همایش هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در کشور"
مقاله های "بررسی تطبیقی سبدهای سرمایه گذاری صندوق های ثروت منتخب در دنیا و نقش آنها در اهداف توسعه ای کشورها" و "نقش و مشارکت صندوق توسعه ملی در تامین مالی برنامه های توسعه کشور" در "همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران" پذیرش شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، "همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران" که دبیر شورای سیاست گذاری آن دکتر فرهاد دژپسند است و از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، مقالۀ خانم ها فاطمه السادات موسوی و اعظم هوشنگی از کارشناسان صندوق توسعه ملی مورد پذیرش قرار گرفت.

در یکی از این پژوهش ها به شیوه مطالعه اسنادی به معرفی صندوق های ثروت پرداخته و برخی از صندوق های منتخب از نظر سبد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سبد سرمایه گذاری صندوق ثروت مالزی موسوم به خزانه و چشم انداز 2020 مالزی در این مقاله بررسی شده است. در بخش بعد نیز چشم انداز 1404 و فعالیت های صندوق توسعه ملی ایران به عنوان منبع تامین مالی ارزی و ریالی طرح ها در بخش های مختلف اقتصادی از ابتدای تاسیس بررسی و مقایسه شده و چالش ها و فرصت ها مطرح شده است.

در پژوهش دیگر مورد پذیرش با عنوان "نقش و مشارکت صندوق توسعه ملی در تامین مالی برنامه های توسعه کشور" با مرور قوانین و مقررات حاکم بر صندوق توسعه ملی و با تأکید بر برنامه های توسعه ای کشور و همچنین توجه به عوامل توسعه اقتصادی سایر کشورها، مشارکت این نهاد در تأمین مالی برخی از برنامه های توسعه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این پژوهش نیز با اشاره به دستاوردهای صندوق توسعه ملی در این راستا و توانمندی این صندوق در مشارکت بیشتر در این فرایند پیشنهاداتی ارایه شده است.  این پژوهش با روش مطالعه اسنادی، بررسی قوانین و برنامه ها، همچنین گزارشات و مقالات مرتبط را گردآوری کرده و باتوجه به موضوع، استخراج اطلاعات صورت گرفته است.

برچسب ها : مقاله، کارشناس
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.