دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 27 آذر 1397
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا 31 خرداد ماه سال 1397

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان خردادماه سال 1397 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسععه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در سه ماهه اول سال 1397 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان پایان سه ماهه نخست سال 1397 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.


حجم فایل: (2218 K)
دانلود: (303)
گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1396

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان اسفندماه سال 1396 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسععه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی به طور اختصاصی در سال 1396 و به صورت تجمیعی از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1396 است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.
حجم فایل: (15113 K)
دانلود: (557)
گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان آذر ماه 96

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی از ابتدای تأسیس تا پایان آذرماه 96 ارائه شده است. تسهیلات صندوق توسععه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.

حجم فایل: (2885 K)
دانلود: (1376)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور ماه سال 1396

در گزارش پیش رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی ارایه شده است. تسهیلات صندوق توسععه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم  می شود. استفاده کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

این گزارش حاوی اطلاعات و جداول متفاوتی از عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی است. مخاطبین برای مطالعه کامل آن می توانند این فایل را دانلود کنند.

حجم فایل: (2552 K)
دانلود: (925)
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1395

در گزارش پیش‌رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تفصیلی ارایه شده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم می‌شود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهای سال 1395 معادل 34.940 میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل 33.196 میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است، از تسهیلات ارزی مسدود شده معادل 19.139 میلیون دلار برای بخش خصوصی و معادل 13.959 میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ 10.162 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج.ا.ایران به مرحله پرداخت رسیده است.

علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل 11 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا انتهای سال 1395 مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها شامل معادل 8 میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، معادل مبلغ 5/1 میلیارد دلار به طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل مبلغ 500 میلیارد دلار به طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ 500 میلیون دلار به طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ 500 میلیون دلار به طرح‌های آبرسانی به روستاها اختصاص یافته است.

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است و بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص داده‌اند. تا انتهای سال 1395، مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌‌های عامل معادل با 6.639 میلیون دلار بوده است.

از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال 1393 از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال 1394 و در اجرای حکم ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. کل تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل قرارداد عاملیت ریالی برابر با 118.839 میلیارد ریال بوده است و میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی جمعاً برابر 110.423 میلیارد ریال بوده است.

حجم فایل: (2518 K)
دانلود: (712)
1
از
5