جمعه 27 مرداد 1396
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1393

گزارش عملکرد سال 1393 صندوق توسعه ملی در بخش های متنوع، تصویری دقیق و شفاف از عملکرد و فعالیتهای صندوق توسعه ملی در اولین سال استقرار هیئت عامل جدید صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم به دست می دهد.

 

دکتر سید صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در قسمت آغازین گزارش عملکرد با اشاره به چالش ها پیش روی صندوق در سال 93 به تشریح اهداف و چشم انداز صندوق می پردازد.

وی در قسمتی از این یادداشت اینگونه بیان می کند که: یکی از رسالت های مهم صندوق توسعه ملی، تغییر بنیادین نگاه تصمیم سازان و مردم به نفت و فرآورد ه های نفتی از عاملی برای تامین بخشی از بودجه دولت، به ثروتی ملی و بین نسلی است که باید در جهت توسعه پایدار کشور و رفاه مردم مورد استفاده قرار گیرد. گرچه در این مورد هنوز در آغاز راه هستیم، ولی شروع این تغییر نگاه و باور را به میزانی چشمگیر شاهد بوده ایم و تا به بار نشستن این اصل آن را پیگیر خواهیم بود.

حجم فایل: (2573 K)
دانلود: (1985)
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه 1393
این گزارش در اجرای بندهای (ی) و (ف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تهیه شده است. بر اساس مفاد این بندها "هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به‌صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید". 

صندوق توسعه ملی در نه ماهه سال 1393، در اجرای تکالیف موضوع تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نسبت به عقد قرارداد عاملیت ریالی با  18 بانک دولتی و غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اقدام نموده است. حجم قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانکهای عامل در نه ماهه­ی سال 1393 معادل 700,53 میلیارد ریال و تعداد طرحهای اعلام وصول شده از بانکهای عامل 1259 طرح به ارزش 636,13 میلیارد ریال می­باشد. در همین مدت، صندوق توسعه ملی نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت ارزی به ارزش 890,17میلیون دلار با 13 بانک دولتی و غیردولتی جهت اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه ­گذاران اقدام نموده است.


حجم فایل: (442 K)
دانلود: (2063)
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریورماه 1393
این گزارش در اجرای بند (ی) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تهیه شده است. بر اساس مفاد این بند "هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به‌صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید".
این صندوق تا پایان شهریور ماه سال 1393 مبلغ 142,187 میلیارد ریال قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای دولتی و خصوصی به منظور اعطای تسهیلات منعقد کرده و از محل این قراردادها، مبلغ 741,71 میلیارد ریال جهت پرداخت به 102,176 طرح یا فعالیت در وجه بانکهای عامل پرداخت نموده است.
صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال 1393 ، در اجرای تکالیف موضوع بندهای (د) و (هو) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، نسبت به عقد قرارداد عاملیت ریالی با 18 بانک دولتی و غیردولتی اقدام نموده است. حجم قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانکهای عامل تا تاریخ ارسال این گزارش معادل 53700 میلیارد ریال و تعداد طرحهای مصوب بانکهای عامل 729 طرح به ارزش 8045 میلیارد ریال می باشد.
حجم فایل: (408 K)
دانلود: (479)
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1392
صندوق توسعه ملی که بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه­های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است، تمام تلاش و همت خود را بکار گرفته است تا با رویکرد توسعه پایدار اقتصادی، بازدهی بهینه منابع و رعایت توازن بخشی و منطقه­ای از طریق اعطای عاملیت به بانکهای کشور، اقدام به تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای فعالیتهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی نموده و زمینه تحقق اهداف صندوق توسعه ملی مندرج در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه را فراهم نماید.
این صندوق تا پایان سال 1392 مبلغ 34,720 میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با 18 بانک دولتی و خصوصی به منظور اعطای تسهیلات منعقد کرده است. در سال 1392 از محل این قراردادها، تعداد 89 طرح به مبلغ 099,5 میلیون دلار جهت استفاده از تسهیلات ارزی به تصویب رسیده است.

در اجرای تکالیف موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 و در چارچوب اصول تعیین شده در «نظام­نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی» نیز نسبت به عقد قرارداد عاملیت ریالی با 12 بانک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اقدام شده است. در اجرای تکالیف مذکور، صندوق توسعه ملی در سال 1392 نسبت به تأمین مالی 6869  طرح به ارزش 777,43 میلیارد ریال اقدام نموده است.
حجم فایل: (638 K)
دانلود: (1669)
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی در سال 1391
...
حجم فایل: (394 K)
دانلود: (890)
1
از
4